Home » Hemsida

Inspirationslöst av Grön Ungdom

30 mars 2004 Ingen kommentar

Utmaning till Grön ungdom om deras Europavision, Radikalt Forum, april 2004.

Nu är det dags att Grön Ungdom bestämmer sig. Det är omöjligt att samtidigt driva utträdes kravet ur EU och vilja verka för en human flyktingpolitik. Det är en motsättning i sig att vilja förändra något i den union som man vill gå ur.
Detta sätter Grön Ungdoms Europapolitik på sin spets, man vill äta äta kakan och samtidigt ha den kvar. Som grönt ungdomsförbund har man allt att vinna på ett fördjupat europeiskt samarbete. Miljökatastrofer behöver inga visum, de passerar alla gränser. För att kunna verka för miljön måste man samarbeta. Det hjälper inte att sitta för sig själv på sin kammare och tro att problemen löser sig på egen hand.
I grön ungdoms moderparti verkar en ny bild av Europa växa fram som bland annat kom till uttryck genom nätverket grön euro. De gröna euroförespråkarna insåg det som de flesta gröna partier i Europa insett för länge sedan. Att EU kan bli till ett miljöprojekt. När ska Grön Ungdom begåvas med den insikten?
Grön Ungdom kallar sina beslut för politiskt inspirerande men hur inspirerande är det att kräva utträde ur EU i stället för att ge konstruktiva förslag på förbättring? Hur inspirerande är det att vilja att Sverige ska stå ensamt utanför när nu även de forna öststaterna blir medlemmar och EU erbjuder ett enat Europa i förändring? Detta är inte vad vi i Liberala Ungdomsförbundet kallar inspiration utan snarare bakåtsträvande och visionlöshet.

Jag utmanar Grön Ungdom att formulera sin vision av Sverige i Europa 2020.

För vår del har vi var vision helt klar:
* Ett aktivt Sverige i ett federal EU.
* En union med passfrihet som inkluderar alla Europas länder.
* Ett medborgarnas EU och inte staternas, med ett starkt EU-parlament.
* Öppna gränser och en human flyktingpolitik och ett fördjupat miljöpolitiskt samarbete.
* Ett EU med begränsade befogenheter: smalt med vasst. Övriga beslut fattas på nationell och lokal nivå.
* En gemensam europeisk röst i utrikespolitiken och en europeisk fredsstyrka.

Vi ser fram emot den dag då Grön ungdom inser sitt misstag och börjar ta aktiv del i det europeiska samarbetet. Det finns mycket att förändra, men inget av detta kan vi åstadkomma om vi avskärmar oss från omvärlden. Sverige behöver mer Europa och Europa behöver mer Sverige.

Maria Weimer, Kandidat till Europaparlamentet

generic viagra onlinecheap generic viagraviagrabuy viagrabuy viagrageneric viagra

Comments are closed.