Home » Hemsida

Våga tala klarspråk om federalism

30 mars 2004 Ingen kommentar

Artikel om begreppet federalism och vad det innebär, debattsajten Europaportalen, våren 2004.

Det finns få ord som missförstås så ofta som just ordet federalism. Det finns debattörer som spottar ut ordet som vore det den farligaste farsot. Andra älskar att kalla sig federalister men bryr sig sällan om att definiera begreppet. Federation, menar vissa, är att likställa med en allsmäktig statskonstruktion som röjer allt annat ur vägen. För andra är federalism lösningen på allt och att likställa med demokrati och välstånd.

För mig betyder federalism en särskild form av maktdelning som kan sägas vara motsatsen till en enhetsstat. Inom en federation kan de deltagande länderna eller delstaterna bevara stora delar av sitt självbestämmande samtidigt som vissa beslut överlåts till unionen eller federationen. Det farliga ordet federalism handlar egentligen bara om en tydlig maktdelning mellan olika politiska nivåer.

Europeiska unionen skulle vara betydligt tydligare och enklare att förstå om den konstruerades som en federation. Med en författning som fastställer exakt vad EU ska besluta om och inte skulle vi som EU-medborgare få lättare att förstå hur EU fungerar och det skulle troligtvis leda till ett ökat EU-intresse. Om jag vet hur unionen fungerar kan jag lättare intressera mig för de frågor som rör EU-politiken.

Men en tydlig maktdelning mellan EU och dess medlemsländer skulle vi lättare kunna utkräva ansvar av våra politiker. Som väljare har jag rätt att veta vem som fattar beslut om jordgubbarna storlek och vem som beslutar om konfliktbevarande insatser. Om jag inte vet vem som fattar de avgörande besluten så kan jag aldrig rösta ner den politiker som fattat det felaktiga beslutet. Federalismen utgörs av att politiken fördelas mellan olika beslutsnivåer. I fallet EU handlar det om lokal, regional, nationell och en europeisk nivå.

Vilka beslut som sedan ska fattas av EU eller av medlemsländerna är en helt annan diskussion som har ett mer ideologiskt innehåll. En federation kan tänkas vara väldigt smal med få beslutsområden. Man kan också tänka sig en federation som är mycket mer omfattande, där fler beslut fattas på överstatlig nivå.

Europadebatten i Sverige skulle underlättas betydligt av en enhetlig användning av det farliga F-ordet. Genom att definiera federalism som en särskilt form av maktdelning kan vi sedan gå steget vidare i debatten och börja diskutera vad som ska beslutas av EU och vad som bör vara kvar på nationell nivå. Då kanske vi äntlige kan övergå till att diskutera sakfrågor i EU-politiken i stället för att fastna i den förlegade debatten om JA eller NEJ.

Maria Weimer
Kandidat till Europaparlamentet (fp)

viagraorder viagrabuy viagrageneric viagrabuy viagrageneric viagra online

Comments are closed.